Taxa enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter

Senast uppdaterad den 6 februari 2024

Kommunen utför tillsyn av de verksamheter som säljer folköl och tobak i enlighet med alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter. Det finns många regler för försäljning av tobak samt vid försäljning eller servering av folköl. Det viktigt att tänka på att det är du som företagare som själv ansvarar för att lagar och regler följs.

Här hittar du mer om avgifterna som tas ut för detta under år 2024.

Ansökningsavgift

 • Tillstånd för försäljning av tobaksprodukter: 10 080 kr

Anmälningsavgift

 • Avgift för anmälan om ändring: 1 260 kr
 • Anmälan om försäljning av något av följande: tobaksfria nikotinprodukter, folköl, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare: 1 260 kr

Årsavgifter

Vi på kommunen kontrollerar bland annat att du inte säljer till minderåriga, att tobaken som säljs har rätt varningstext och att du har ett egenkontrollsprogram. För det här arbetet betalar du en årsavgift.

 • Folköl: 3 780 kr
 • Tobak: 3 780 kr
 • Elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare: 3 780 kr
 • Vissa receptfria läkemedel: 3 780 kr
 • Tobaksfria nikotinprodukter: 3 780 kr
 • Kombination av 2 av ovanstående: 5 040 kr
 • Kombination av 3 av ovanstående: 6 300 kr
 • Kombination av 4 av ovanstående: 7 560 kr
 • Alla ovanstående: 8 820 kr

Obs: Du betalar en halv avgift det år din anmälan inkommit till kommunen efter den 1 oktober.

Övriga avgifter

 • Uppföljning av avvikelser: 1 260 kr / h

Läs mer om avgifter enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter

Längst ner på sidan kan du ladda ner en pdf-fil med samtliga taxor och avgifter i inom detta område.

Kontakta oss

Har du frågor om avgifterna eller om vad som gäller vid försäljning av tobak och alkohol? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Publicerad av: Marks kommun