Dricksvatten hos verksamhetsutövare

Senast uppdaterad den 27 februari 2023

Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Det används i dryck, i matlagning och i livsmedelsproduktion. Därför är det viktigt att vattnet är rent och att det kontrolleras regelbundet. Du som producerar dricksvatten är ansvarig för att det håller rätt kvalitet.

Om din dricksvattenanläggning omfattas av dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30) ska den registreras hos miljönämnden.

Vilka omfattas och vad innebär det?

I Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter finns krav på bland annat dricksvattnets kvalitet. Reglerna gäller inte dricksvatten från vattenverk som levererar mindre än 10 kubikmeter per dag eller försörjer färre än 50 personer.
När dricksvattnet levereras som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet, exempelvis en restaurang eller café med egen brunn, gäller däremot dricksvattenföreskrifterna oavsett hur mycket eller lite vatten som produceras.
Om du omfattas av reglerna ska ett provtagningsprogram över dricksvattnet tas fram. Provtagningsprogrammet ska bland annat innehålla provpunkter och provtagningsfrekvens. Detta fastställs av miljönämnden.

Exempel på verksamheter som ska registreras:

• en restaurang eller ett café med egen dricksvattenbrunn
• en fastighetsägare som hyr ut lägenheter med eget dricksvatten
• en förskola med egen dricksvattenbrunn
• en samfällighet som försörjer fler än 50 personer med dricksvatten
• gemensamhetsanläggningar i villa och fritidshusområden med mer än 50 personer
• camping

Anmälan om registrering

Anmälan om registrering finns att hämta hos miljöenheten eller att ladda ned här: Registrering dricksvattenanläggning (mark.se).

Beställa vattenprov

Du beställer dina vattenprover direkt från ett ackrediterat vattenlaboratorium, tex Synlab, Eurofins eller AK Lab. Se länk nedan till Swedac för komplett lista över ackrediterade laboratorium. Det är viktigt att du beställer provtagning utifrån miljönämndens fastställda provtagningsprogram för er verksamhet.

Frågor om vattenkvalitet

Du är välkommen att kontakta oss för att diskutera dina vattenproblem eller andra frågor som berör vattenkvalitet och analyser.
Mer information hittar du på länkarna nedan.

Publicerad av: Marks kommun