Försäljning av folköl

Senast uppdaterad den 27 februari 2023

Om du vill sälja eller servera folköl i din verksamhet måste du anmäla det till kommunen. Kommunen genomför sedan regelbunden tillsyn för att se till att alkohollagens bestämmelser följs. Här kan du läsa mer om vad du behöver tänka på.

Vad är folköl?

Folköl har en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 volymprocent. Öl med lägre alkoholstyrka än 2,25 volymprocent kallas lättöl och öl med högre alkoholstyrka än 3,5 volymprocent kallas starköl.

Anmälan om försäljning och servering av folköl

Vid försäljning och servering av folköl gäller de bestämmelser som anges i alkohollagenDu anmäler din kommande försäljning eller servering av folköl genom att fylla i och skicka in nedanstående blankett.

Ladda ner: Blankett för anmälan om folkölsförsäljning

Tillsammans med blanketten skickar du även in ditt program för egenkontroll.

Skicka din anmälan till: 
Marks kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten
511 80 Kinna

Egenkontroll

I ditt program för egenkontroll beskriver du bland annat vilka rutiner du har för att hålla din personal informerad om regler för försäljning och servering av folköl, vem som är försäljningsansvarig, hur kunders ålder kontrolleras och hur kunder informeras om åldersgränser. Vi rekommenderar dig att använda det egenkontrollprogram som Länsstyrelsen tagit fram.

Ladda ner: Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Vi kan ge dig råd

Är du osäker på hur du ska utforma ditt egenkontrollprogram? Vi kan ge dig råd och information. Kontaktuppgifter finns längre ner på denna sida.   

Tillsyn

Kommunen genomför tillsyn för att kontrollera att bestämmelser som gäller för försäljning och servering av folköl följs.  

Vid tillsyn ger vi dig som företagare råd och information om de regler som gäller. En av alkohollagens viktigaste uppgifter är att förhindra försäljning av av alkohol till minderåriga och vid tillsynen kontrolleras därför ditt egenkontrollprogram och rutiner för ålderskontroll.

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift av dig som säljer folköl. Avgiftens storlek beslutas av kommunfullmäktige varje år.

Om bestämmelserna inte följs

Kommunen kan ge dig en varning eller förbjuda fortsatt försäljning eller servering om du överträder bestämmelserna i alkohollagen. Ett förbud gäller i sex till tolv månader.

Publicerad av: Marks kommun