Hälsoskydd

Senast uppdaterad den 27 juni 2018

2008 gjordes en lagändring som innebär att färre verksamheter behöver anmäla sig när de tänker påbörja en verksamhet i en lokal. Hygieniska verksamheter som kan innebära risk för blodsmitta behöver bland annat fortfarande anmälas.

Anmälningsplikten gäller idag för följande verksamheter:

 • Skola (förskola, grundskola, gymnasieskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter)
 • Tatuering
 • Piercing
 • Akupunktur
 • Fotvård
 • Bassängbad
 • Solarium

Genom att du anmäler din verksamhet får miljönämnden, som är tillsynsmyndighet, veta vilka nya verksamheter som öppnas och kan då också lämna de råd och anvisningar som behövs.

Anmälan skall vara skriftlig och måste göras till miljönämnden senast sex veckor innan verksamheten startar. Blanketten ska lämnas in tillsammans med en ritning som visar hur lokalen ska inredas och utrustas.

En väl inredd lokal, god hygien, en fungerande egenkontroll samt goda kunskaper hos den som bedriver verksamheten är viktigt för att förhindra spridning av smitta.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Då det finns risk för objektburen smitta, som vid tatuering, medicinsk fotvård och piercing, så är verksamheten anmälningspliktig [enligt § 38 i Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd]. 

Hud och slemhinnor punkteras vid tatuering och piercing. Huden är kroppens eget skydd mot att smitta ska komma in i kroppen. Det är därmed viktigt med god handhygien, städning, desinficering och sterilisering av arbetsverktyg. Läs mer i "Yrkesmässig hygienisk verksamhet – Piercing, tatuering, fotvård, massage med mera." Se länk nedan.

Avgift

Miljönämnden tar ut en avgift för anmälan och tillsyn enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Det år du betalar anmälningsavgift tas ingen avgift ut för tillsyn. Utebliven anmälan kan leda till miljösanktionsavgift.

Verksamheter som från och med 1 januari 2008 har befriats från anmälningsplikt:

 • Campinganläggning 
 • Idrottsanläggning 
 • Hotell & pensionat
 • Vandrarhem
 • Frisör 
 • Gymanläggning
 • Hudvård 
 • Massage 
 • Nagelbyggnad 
 • Sjukgymnastik 
 • Strandbad 
 • Vårdlokaler
 • med flera liknade verksamheter

Om du är osäker på om din verksamhet ska anmälas eller inte så bör du ta kontakt med miljökontoret.

Tillsyn

Trots att anmälningsplikten har försvunnit från många tidigare anmälningspliktiga verksamheter, har miljönämnden fortfarande ansvar för tillsynen. Vid tillsyn tar miljönämnden ut en avgift.

Publicerad av: Marks kommun