Anmälningsplikt för bassängbad

Senast uppdaterad den 23 november 2016

Bassängbad som är tillgängliga för allmänheten, eller som annars används av många människor ska anmälas till miljönämnden. Med bassängbad avses bassänger, plaskdammar, spabad, bubbelbad, floatingkar, badtunnor och liknande.

Vad som menas med bassängbad som är tillgängliga för allmänheten är inte så svårt att räkna ut. Svårigheten är när bassängbad används i annat sammanhang.

Använder du till exempel en badtunna för privat bruk så behöver du inte göra en anmälan. Erbjuder du bassängbad i en annan verksamhet som till exempel konferensanläggning, boende, lägerverksamhet och liknande så bedömer miljönämnden att en anmälan ska göras.

Om du är osäker på om du skall anmäla bassängbad eller inte så tveka inte att ta kontakt med miljöenheten inom bygg- och miljökontoret. En anmälan skall göras minst 6 veckor innan bassängen tas i bruk. Anmälningsblankett kan fås av miljöenheten.

Om en verksamhet med bassängbad startar utan att anmälan gjorts så är miljönämnden skyldig att döma ut en miljösanktionsavgift motsvarande 3000 kronor.

För ytterligare information om hygien och hälsoskydd vid bassängbad hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida

Publicerad av: Marks kommun