Livsmedel

Senast uppdaterad den 27 juni 2018

Ansvaret för livsmedelskontrollen delas mellan Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna. I Marks kommun har Miljönämnden ansvaret för kontrollen.

Miljöenhetens arbete går ut på att i förebyggande syfte kontrollera mataffärer och restauranger så att konsumenter ska kunna köpa säkra livsmedel. Ett säkert livsmedel är ett livsmedel som man inte blir sjuk av att äta.

Det är verksamhetsutövarnas uppgift och ansvar att se till att livsmedel som säljs är säkra.

Miljöenheten utför inspektioner, revisioner och provtagningar, samt godkänner och registrerar livsmedelsverksamheter och erbjuder information om livsmedelshantering. 

Våra inspektionsrapporter och granskningar är i de flesta fall offentliga handlingar. Det innebär att journalister och allmänheten kan ta del av dem.

Välkommen på besök

Du som näringsidkare är välkommen till oss om du har ett speciellt ärende eller bara vill träffa någon av handläggarna för att ställa frågor, tänk bara på att boka tid först. 

Publicerad av: Marks kommun