Kontrollavgift

Senast uppdaterad den 18 oktober 2016

Kommunfullmäktige fastställer taxan för livsmedelskontroll och beslut om riskklassning och årlig kontrollavgift tas av miljönämnden.

Läs mer om taxan för livsmedel

Publicerad av: Marks kommun