Matförgiftning

Senast uppdaterad den 10 januari 2016

Varje år drabbas uppskattningsvis en halv miljon människor i Sverige av matförgiftningar.

Det finns bakterier överallt i vår omgivning och de flesta är nyttiga för oss. En del arter gör emellertid stor skada på livsmedel. Bakterier kan spridas både genom luften och genom kontakt med olika föremål eller händer.

För information, symptom och förekomst av bakterier, virus och parasiter se dokumentet längre ner på sidan.

Vid misstanke om matförgiftning

När information om misstänkt matförgiftning når miljöenheten ställs en del frågor till anmälaren för att man lättare ska kunna ta reda på vad som orsakat matförgiftningen.

Frågorna handlar bland annat om:

 • vad anmälaren ätit
 • var och när anmälaren åt maten
 • vilka symptom som uppstått
 • om fler blivit sjuka
 • om alla har ätit och druckit samma sorts mat och dryck
 • vad anmälaren har ätit och druckit dagarna innan du insjuknade

Så här behandlar miljöenheten anmälningar om matförgiftning

 • Intervju av den som blivit drabbad
 • Miljöenheten kontrollerar den aktuella verksamheten
 • Eventuellt tas prov på aktuellt livsmedel
 • Vid befogat klagomål ställs relevanta krav för att åtgärda brister i verksamheten
 • Återkoppling om vad man kommit fram till, till anmälaren om denna så önskat 

Publicerad av: Marks kommun