Starta och driva livsmedelsföretag

Senast uppdaterad den 23 november 2016

Att driva en verksamhet utan godkännande eller registrering är olagligt och kommer att leda till åtalsanmälan.

Animalieanläggning

Om du vill starta en animalieanläggning, till exempel ett slakteri, mejeri eller ett charkuteri, ska verksamheten godkännas och en prövningsprocess kommer att ske. Då tittar miljöenheten bland annat på hur lokalen ser ut och vilka rutiner som finns. Ett av kriterierna för att få sin verksamhet godkänd är att man uppfyller kravet på att ha ett egenkontrollprogram som är baserat på HACCP's principer.

Övrig livsmedelshantering

Alla övriga livsmedelverksamheter ska registreras hos kommunens bygg- och miljökontor. 10 arbetsdagar efter det att anmälan inkommit till bygg- och miljökontoret. Vid en registrering görs alltså ingen förprövning, men verksamheten måste ändå uppfylla relevanta krav på egenkontroll, utrustning, lokaler och utrymmen. Lokalen och egenkontrollen kontrolleras vid första inspektionen och om något är bristfälligt kan miljöenheten besluta om olika sanktioner.

Anmälan och ansökan

Anmälan/ansökan om registrering/godkännande finns att hämta hos miljöenheten.

Vad händer när man ska köpa/överta en verksamhet?

Du som tar över en verksamhet måste ansöka om godkännande eller anmäla om registrering hos miljöenheten precis som om det vore en ny anläggning. Gör man inte det är verksamheten olaglig och måste stängas. Verksamheten får starta först då nytt godkännande utfärdats eller registrering skett.

För att den som köper eller övertar verksamheten ska kunna driva den vidare utan att behöva stänga under miljöenhetens handläggningstid måste en komplett ansökan om godkännande göras minst 4 veckor före övertagandet. Handläggningstiden för en komplett anmälan om registrering är 10 arbetsdagar.

Publicerad av: Marks kommun