Farligt avfall från verksamheter

Senast uppdaterad den 4 juni 2021

Från 1 november 2020 införs nya regler om rapportering av farligt avfall. Detta gäller alla verksamheter i Sverige och grundas i beslut på EU-nivå.

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan påverka människor och miljön. Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier.

En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, biltvätt eller mäklarfirma. Det kan också vara skolor, vårdinrättningar eller simhallar.

Utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti 2020 och berör alla yrkesmässiga verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Vem ska rapportera i avfallsregistret?

Alla yrkesmässiga verksamheter

• där farligt avfall uppstår

• som transporterar farligt avfall

• som tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet

• som mäklar eller handlar med farligt avfall

• som behandlar farligt avfall.

Information om hur man rapporterar finns på Naturvårdsverkets webbplats om rapportering.

Ett faktablad riktat till dig som verksamhetsutövare och exempel på hur rapporteringen går till finns här. Information om vad som ska antecknas finns på Naturvårdsverkets sida med frågor och svar om farligt avfall. Mall för anteckningar över farligt avfall finns här.

Publicerad av: Marks kommun