Inlämning av miljörapporter

Senast uppdaterad den 13 april 2021

Många verksamheter som klassas som miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken har vant sig vid att skicka in en årsrapport till miljöenheten varje år. Tills vidare kommer inga årsrapporter att krävas in. Köldmediarapporter och miljörapporter ska dock fortfarande lämnas in.

Senast 31 mars ska din CFC-rapport vara inlämnad

Glöm inte att din rapportering för köldmedia ska vara inlämnad till miljökontoret senast den 31 mars.

Inga årsrapporter för miljöfarliga verksamheter

Tills vidare kommer inga årsrapporter att krävas in av verksamheter som är klassade som miljöfarliga. Anledningen är att tillsynen ute i verksamheterna ska prioriteras. Den tid som tidigare lagts på att gå igenom årsrapporter kommer istället att läggas på tillsyn.

Miljörapporter ska fortfarande lämnas in

Så kallade B-verksamheter (med tillstånd från länsstyrelsen) ska fortfarande lämna in miljörapporter. Detta görs genom Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP). För mer information, se länken nedan eller kontakta miljöenheten. Ring växeln så kopplar de dig rätt. 

Viktigt att informera miljöenheten 

Det är viktigt att du tar kontakt med miljöenheten om förändringar i verksamheten planeras. Exempelvis om verksamheten kommer att utökas, minskas eller om det finns planer på att börja använda nya miljöfarliga kemikalier.

Publicerad av: Marks kommun