Registrera förbränningsanläggning

Senast uppdaterad den 31 oktober 2023

Varje tillsynsmyndighet ska offentliggöra uppgifter om registrerade, medelstora förbränningsanläggningar på en webbplats, som allmänheten har tillgång till.

Anläggningar, som tas i drift efter den 19 december 2018, ska registreras innan de tas i drift. Övriga anläggningar ska registrera sig senast 1 januari 2024 eller 1 januari 2029.

Vissa förbränningsanläggningar är undantagna från kravet på registrering. Det gäller till exempel anläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

Du anmäler din medelstora förbränningsanläggning på e-tjänsten: Registrering av medelstor förbränningsanläggning - E-tjänster - Marks kommun

 

Registrerade medelstora förbränningsanläggningar i Marks kommun

 

Kommun Fastighet Verksamhetsutövare Effekt

Förväntat antal

driftstimmar/år

         
         

Publicerad av: Marks kommun