Samlad tillstånds- och tillsynsverksamhet i Marks kommun

Senast uppdaterad den 4 juni 2021

Den 1 januari 2021 flyttas tillstånds- och tillsynsverksamheten för områdena tobak, folköl, alkohol, receptfria läkemedel och rökfria miljöer över från Socialförvaltningen till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöenheten, med Miljönämnden som huvudman. Det medför att tillstånds- och tillsynsverksamheten samlas till Samhällsbyggnadsförvaltningen i Marks kommun, vilket syftar till bättre service gentemot näringslivet.

I samband med detta tas tillståndsverksamheten för alkoholservering över från Borås Stad. Detta innebär att all kontakt gällande dessa ärenden hanteras av Miljöenheten i Marks kommun via kontaktkanalerna nedan.

Det medför även att befintliga e-tjänster kopplat till anmälan och ansökan angående serveringstillstånd som legat på Borås Stads hemsida tas ur funktion. Marks kommun avser att tillhandahålla en liknande e-tjänst framöver. Fram till dess skickas ansökningar och anmälningar till Miljöenheten brevledes eller via e-mail.

Befintliga användar-/inloggningsuppgifter och så kallade webbkundsinloggningar till Borås Stads e-tjänst kommer att inaktiveras 2020-12-29. Skulle ni önska göra några eventuella anmälningar av serveringsansvarig personal under perioden 2020-12-29-2020-12-31 är ni välkomna att skicka ett mail till tillstandsenheten@boras.se.

Ändringar i tillstånd som inte är brådskande får gärna lämnas in direkt till Marks kommun från den 1 januari.

Dessa kontaktuppgifter gäller från och med 1 januari 2021:

Publicerad av: Marks kommun