Servering av alkoholdrycker

Senast uppdaterad den 3 januari 2024

När du serverar alkoholhaltiga drycker mot betalning gäller bestämmelserna i alkohollagen och du behöver ett serveringstillstånd för att bedriva din verksamhet.

För att få servera starköl, vin eller sprit behöver du tillstånd enligt alkohollagen. Kravet gäller oavsett om det är ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert, eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd för din restaurang. Det finns olika typer av serveringstillstånd beroende på sammanhang. Ansök om det som passar din verksamhet. 

Några exempel på serveringstillstånd som finns är:

  • Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten
  • Stadigvarande tillstånd för servering till slutet sällskap
  • Tillfälligt tillstånd att servera till allmänheten
  • Tillfälligt tillstånd att servera till slutet sällskap

I Marks kommun är det miljönämnden som beslutar om serveringstillstånd. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd gör du via e-tjänst här: Stadigvarande serveringstillstånd alkohol - ansökan - E-tjänster - Marks kommun. Anmälan om ändring i befintligt serveringstillstånd gör du via e-tjänst här: Anmälan om ändring i gällande serveringstillstånd för alkohol - E-tjänster - Marks kommun. För övriga ansökningsblanketter eller för mer information om serveringstillstånd är du välkommen att kontakta miljöenheten via e-post eller telefon (se kontaktinformation nedan).

Tillsyn

Kommunen genomför tillsyn för att kontrollera att bestämmelser i alkohollagen följs. Ladda ner våra riktlinjer och rutin för tillsyn om du vill läsa mer om hur en tillsyn går till och vad som kontrolleras vid ett besök.

Publicerad av: Marks kommun