Ansökningsavgifter för serveringstillstånd

Senast uppdaterad den 2 januari 2023

För att få servera alkohol behöver du ett serveringstillstånd. Här finner du en sammanställning över de rättigheter som finns och vad de kostar under 2024.

Glöm inte att du som krögare även ansvarar för att anmäla eventuella förändringar i din verksamhet till oss på miljöenheten. 

Ansökningsavgifter för alkoholservering

I enlighet med alkohollagen är rättigheten att servera alkohol belagd med en avgift. Här finner du de serveringstillstånd som är möjliga att ansöka om. Glöm inte att du med ett permanent tillstånd även får betala en tillsynsavgift.

  •  Stadigvarande tillstånd för servering, catering eller provsmakning: 15 120 kr
  • Ändringar i serveringstillstånd: 6 300 kr
  • Tillfälligt tillstånd för servering eller provsmakning till allmänheten: 7 560 kr
  • Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap: 1 890 kr
  • Kunskapsprov per person och tillfälle: 1 890 kr
  • Förseningsavgift, restaurangrapport med mera: 6 300 kr
  • Ny ansökan efter avslag på grund av ej godkänt kunskapsprov av stadigvarande tillstånd för servering, catering eller provsmakning. Avgift för kunskapsprov tillkommer: 1 890 kr
  • Tillfällig ändring av serveringstillstånd: 2 520 kr
  • Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten i obetydlig omfattning: 1 890 kr
  • Anmälan av lokal för catering i slutet sällskap: 630 kr

Ansökan och ändringar

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd gör du via e-tjänst här: Stadigvarande serveringstillstånd alkohol - ansökan - E-tjänster - Marks kommun. Anmälan om ändring i gällande serveringstillstånd gör du via e-tjänst här: Anmälan om ändring i gällande serveringstillstånd för alkohol - E-tjänster - Marks kommun. Övriga ansökningar eller ändringar gör du via miljöenheten. Har du frågor om de olika rättigheterna, vad de kostar eller om hur du ansöker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Se kontaktuppgifter nedan.

Publicerad av: Marks kommun