Ny tobakslag från 1 juli 2019

Senast uppdaterad den 5 maj 2021

En ny tobakslag gäller från och med den 1 juli 2019. Förändringarna i den nya tobakslagen "Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter" är i korthet:

Rökfria uteserveringar och entréer

I och med den nya lagen blir det förbjudet att röka på uteserveringar och utanför entréer till rökfria lokaler. Restaurangägare har ansvar för att det inte röks utanför entrén eller på uteserveringen till sin restaurang. Rökförbudet börjar gälla den 1 juli 2019. Det innebär att varje restaurangägare är ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbudet.

Utökat rökförbud

Rökförbudet omfattar fler produkter. Utöver tobak blir det även förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och använda produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Detta innebär bland annat att all vattenpipsrökning omfattas av förbudet.

Det krävs tillstånd för att sälja tobak

Från och med 1 juli 2019 måste de som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Tillstånd krävs även för försäljning av tobak från automater.

Den restaurangägare som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta sin försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd.

Om du har frågor om de nya reglerna är du välkommen att kontakta miljöenheten.

Kontaktuppgifter:
Miljöenheten 
Telefon 0320-21 70 00
mhn@mark.se

I länken nedan kan du ta del av Marks kommuns riktlinjer gällande tillstånd och tillsyn enligt tobakslagen. 

Publicerad av: Marks kommun