Tillsynsavgift

Senast uppdaterad den 1 juni 2023

Med ett permanent serveringstillstånd för alkohol kommer en årsavgift som täcker arbetet för tillsyn och granskning av din verksamhet. Här hittar du kostnaden för detta under 2023.

Du som serverar alkoholdrycker året runt behöver betala en tillsynsavgift. Avgiften består av två delar, en fast avgift samt en avgift som baseras på omsättningen i ditt senaste bokslut. Alla avgifter är angivna exklusive moms. 

Fast avgift för permanenta serveringstillstånd

  • Årlig tillsynsavgift vid stadigvarande servering i slutna sällskap, per tillstånd:  3 624 kr/år
  • Årlig tillsynsavgift vid stadigvarande servering  till allmänheten, per tillstånd: 3 624 kr/år

Rörlig tillsynsavgift vid stadigvarande servering till allmänheten per år

Den rörliga avgiften är 1,25% av omsättningen på försäljning av alkoholdrycker exklusive moms. Dock minst 3 624 kr och högst 32 616 kr.

Läs mer om tillsynsavgifter enligt alkohollagen

Längst ner på sidan kan du ladda ner en pdf-fil med samtliga taxor och avgifter i Marks kommun. I den kan du läsa mer om tillsynsavgifterna.  

Kontakta oss

Bestämmelserna för hur alkoholservering får drivas finns reglerade i alkohollagen. Vill du ha mer information om tillsynsavgiften eller om alkoholservering får du gärna kontakta oss. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Publicerad av: Marks kommun