Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Försäljning och servering av livsmedel

Senast uppdaterad den 14 april 2021

Ska du starta livsmedelsverksamhet? Då ska du först anmäla verksamheten till kommunens miljöenhet för registrering eller godkännande.

Animalieanläggning

Om du vill starta en animalieanläggning, till exempel ett slakteri, mejeri eller ett charkuteri, ska verksamheten godkännas och en prövningsprocess kommer att ske. Då tittar miljöenheten bland annat på hur lokalen ser ut och vilka rutiner som finns. Ett av kriterierna för att få sin verksamhet godkänd är att man uppfyller kravet på att ha ett egenkontrollprogram som är baserat på HACCP's principer.

Övrig livsmedelshantering

Alla övriga livsmedelverksamheter ska registreras hos kommunens miljöenhet. Verksamheten får påbörjas 10 arbetsdagar efter det att anmälan inkommit till miljöenheten.  Vid en registrering görs alltså ingen förprövning, men verksamheten måste ändå uppfylla relevanta krav på egenkontroll, utrustning, lokaler och utrymmen. Lokalen och egenkontrollen kontrolleras vid första inspektionen och om något är bristfälligt kan miljöenheten besluta om olika sanktioner.

Anmälan och ansökan

Anmälan/ansökan om registrering/godkännande finns att hämta hos miljöenheten eller att ladda ned här: Anmälan om registrering och riskklassning (mark.se). Att driva en verksamhet utan godkännande eller registrering är olagligt och kommer att leda till åtalsanmälan.

Vad händer när man ska köpa/överta en verksamhet?

Du som tar över en verksamhet måste ansöka om godkännande eller anmäla om registrering hos miljöenheten precis som om det vore en ny anläggning. Gör man inte det är verksamheten olaglig och måste stängas. Verksamheten får starta först då nytt godkännande utfärdats eller registrering skett.

För att den som köper eller övertar verksamheten ska kunna driva den vidare utan att behöva stänga under miljöenhetens handläggningstid måste en komplett ansökan om godkännande göras minst 4 veckor före övertagandet. Handläggningstiden för en komplett anmälan om registrering är 10 arbetsdagar.

Upphörd eller vilande verksamhet

Om du väljer att upphöra med din verksamhet eller gör ett längre uppehåll ska du informera miljöenheten om ändringen. Att upphöra med sin verksamhet eller placera den som vilande kostar inget.

Publicerad av: Marks kommun