Egenkontroll

Senast uppdaterad den 18 oktober 2016

Alla livsmedelsföretagare ska ha rutiner för utbildning, personlig hygien, vatten, skadedjur/tamdjur, rengöring, underhåll, avfall, förpackningsmaterial, separering, märkning, mottagning, temperatur, spårbarhet, reklamationer och revision.

Om du bara hanterar förpackade livsmedel räcker det att du har rutiner för ovanstående punkter. Hanterar du däremot oförpackade livsmedel måste du göra en faroanalys som ska baseras på HACCP:s (Hazard Analysis of Critical Control Points) principer.

Egenkontroll med HACCP

Det allra första du ska göra är en produktbeskrivning, och därefter gör du ett flödesschema. Utifrån faroanalysen ska du göra en riskvärdering för att fastställa vad grundförutsättningarna täcker samt vilka punkter som är kritiska styrpunkter (CCP) och därmed kräver ständig övervakning. Det finns flera sätt att identifiera kritiska styrpunkter.

Säkra livsmedel

Du som verksamhetsutövare är ansvarig för att den maten som produceras är säker och att konsumenten inte vilseleds. Med en god och genomtänkt egenkontroll minimerar du riskerna för konsumenters hälsa och du kan garantera säkra livsmedel i din verksamhet.

Om du tillhör en branschorganisation kan du få hjälp med ovanstående. 

Publicerad av: Marks kommun