Kontrollavgift

Senast uppdaterad den 8 april 2021

Kommunfullmäktige fastställer taxan för livsmedelskontroll och beslut om riskklassning och årlig kontrollavgift tas av miljönämnden.

Läs mer om taxan för livsmedel

Publicerad av: Marks kommun