Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Kontrollavgift

Senast uppdaterad den 8 april 2021

Kommunfullmäktige fastställer taxan för livsmedelskontroll och beslut om riskklassning och årlig kontrollavgift tas av miljönämnden.

Läs mer om taxan för livsmedel

Publicerad av: Marks kommun