Kontrollavgift - Information till dig som är livsmedelsföretagare

Senast uppdaterad den 25 januari 2022

Taxan för livsmedelskontroll fastställs årligen av kommunfullmäktige och beslut om riskklassning tas av miljönämnden.

Förändringar gällande avgifter och riskklassning 

Den 1 april 2021 kom en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. Genom förordningen sker vissa förändringar som berör livsmedelsföretagare, bland annat när det gäller avgifter för livsmedelskontroll.   

Efterhandsdebitering av livsmedelskontroll från och med 2022

Den stora skillnaden i den nya förordningen är att systemet med årliga avgifter ersätts med efterhandsdebitering. Efterhandsdebitering innebär att avgift för kommunal livsmedelskontroll debiteras efter att kontrollen har utförts.    

I Marks kommun har ett politiskt beslut fattats som innebär att systemet träder i kraft från och med 2022. Detta innebär att ni som bedriver verksamhet inte kommer att få en årsfaktura, utan fakturering kommer att ske efter kontroll.  

Nytt system för riskklassning av livsmedelsverksamheter från och med 2024 

Ett nytt system för riskklassning av livsmedelsverksamheter håller på att tas fram av Livsmedelsverket, och ska vara gällande från och med 2024. Det betyder att alla livsmedelsverksamheter kommer att få nya beslut om riskklassning under 2022 eller 2023.   

Vid frågor är ni välkomna att höra av er till miljöenheten!   

Läs mer om taxan för livsmedel

Publicerad av: Marks kommun