Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Märkning av livsmedel

Senast uppdaterad den 7 april 2021

Reglerna för märkning av livsmedel är till för att ge konsumenten nödvändig information. Märkningen skall i de flesta fall vara skriven på svenska, annat språk får endast användas om stavningen obetydligt skiljer sig från den svenska stavningen.

Två grundkrav i märkningsbestämmelserna är:

  • märkningen får inte vara vilseledande
  • det skall vara lätt att förstå och lätt läsbart

Mer information om märkning finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Seminariet tar upp följande:

  • Från direktiv till förordning - en bakgrund till varför reglerna har tagits fram och om förordningens uppbyggnad.
  • Vad är nytt i informationsförordningen? - om vad som är nytt i förhållande till tidigare märkningsbestämmelser och exempel på tillämpning av reglerna.
  • Livsmedelsverkets förslag till ny nationell föreskrift om livsmedelsinformation - kort presentation av förslaget som bland annat handlar om vilken information som ska kunna lämnas för livsmedel som inte är färdigförpackade.

Publicerad av: Marks kommun