Märkning av livsmedel

Senast uppdaterad den 7 april 2021

Reglerna för märkning av livsmedel är till för att ge konsumenten nödvändig information. Märkningen skall i de flesta fall vara skriven på svenska, annat språk får endast användas om stavningen obetydligt skiljer sig från den svenska stavningen.

Två grundkrav i märkningsbestämmelserna är:

  • märkningen får inte vara vilseledande
  • det skall vara lätt att förstå och lätt läsbart

Mer information om märkning finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Seminariet tar upp följande:

  • Från direktiv till förordning - en bakgrund till varför reglerna har tagits fram och om förordningens uppbyggnad.
  • Vad är nytt i informationsförordningen? - om vad som är nytt i förhållande till tidigare märkningsbestämmelser och exempel på tillämpning av reglerna.
  • Livsmedelsverkets förslag till ny nationell föreskrift om livsmedelsinformation - kort presentation av förslaget som bland annat handlar om vilken information som ska kunna lämnas för livsmedel som inte är färdigförpackade.

Publicerad av: Marks kommun