Tillfälliga regler Covid-19

Senast uppdaterad den 2 juli 2021

Från och med, 1 juli 2021 gäller nya regler för serveringsställen.

Lättnader i restriktioner för serveringsställen

Från och med, 1 juli 2021 gäller nya regler för serveringsställen:

  • Regleringen av öppettider för serveringsställen försvinner
  • Inomhus får ett sällskap om åtta personer sitta tillsammans
  • Begränsningen för antal personer per sällskap slopas på uteserveringar
  • Avstånd mellan sällskap, både på uteserveringar och inomhus ska fortfarande vara minst 1 meter.
  • Sällskap ska sitta ner och kunna hålla avstånd såväl inomhus som utomhus.

Läs mer:

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/sa-ska-restriktionerna-avvecklas

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/anpassning-av-atgarder-mot-spridning-av-covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/tillsynsvagledning-gallande-restauranger-och-krogar/

Publicerad av: Marks kommun