Tillstånd

Senast uppdaterad den 18 januari 2021

Som företagare måste du ofta söka tillstånd eller anmäla din verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter. Det viktigt att tänka på att det är du som företagare som själv ansvarar för att lagar och regler följs.

Flera typer av tillstånd kan behöva sökas. I menyn till vänster finns en överblick och information om olika typer av tillstånd och anmälningsplikter som kan gälla för din verksamhet. Observera att detta är inte någon fullständig lista men den innehåller de vanligaste tillstånden.

Publicerad av: Marks kommun