Det krävs tillstånd för att sälja tobak

Senast uppdaterad den 9 september 2019

Från och med 1 juli 2019 måste de som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Tillstånd krävs även för försäljning av tobak från automater.

Den detaljhandel eller restaurangägare som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta sin försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd.

Försäljning kan sedan fortsätta fram tills beslut från kommunen.

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en tillståndsansökan för att sälja tobaksvaror. Kommunen får även ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1§ Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Taxor och avgifter.

Kostnaden för prövningen av ansökan om tobaksförsäljning är fastställd av fullmäktige 2019 till 8.400 kronor.

Laddra ner: Blankett för ansökan om försäljningstillstånd av tobak.

Ansökan om tillstånd för försäljning sänds till:
Marks kommun Socialförvaltningen 511 80 Kinna

Vid frågor är du välkommen att vända dig till:

Annette Eriksson
Enhetschef Vuxenenheten
Telefon 0320-21 72 29
Annette.eriksson@mark.se

Sebastian Högrell
Handläggare
Telefon 070-552 05 94
Sebastian.hogrell@mark.se

Vänd dig till din kommun för mer information.

Om du har frågor om de nya reglerna kontaktar du din kommun.

 

Publicerad av: Marks kommun