Försäljning av tobaksvaror

Senast uppdaterad den 28 juni 2019

Om du vill sälja tobaksvaror såsom cigaretter, cigarrer, snus, piptobak, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste du anmäla detta till kommunen. Tänk på att skicka in din anmälan innan du påbörjar försäljningen.

Anmälan

Du anmäler din kommande försäljning av tobaksvaror genom att fylla i och skicka in nedanstående blankett.

Ladda ner: Blankett för ansökan om försäljningstillstånd av tobak och liknande produkter

Tillsammans med blanketten skickar du även in ditt program för egenkontroll.

Skicka din anmälan till:
Marks kommun
Socialförvaltningen
511 80 Kinna

Egenkontroll

I ditt program för egenkontroll beskriver du bland annat hur personal informeras om regler för försäljning, vem i butiken som är försäljningsansvarig för tobak, rutiner för ålderskontroll och hur verksamheten informerar om den. Vi rekommenderar dig att använda det egenkontrollprogtram som Länsstyrelsen tagit fram.

Ladda ner:

Vi kan ge dig råd

Är du osäker på hur du ska utforma ditt egenkontrollprogram? Vi kan ge dig råd och information. Kontaktuppgifter finns längre ner på denna sida.   

Tillsyn

Både kommunen och polisen är tillsynsmyndighet för bestämmelserna om handel med tobaksvaror. Kommunen genomför tillsyn i form av årliga besök hos försäljningsställen som säljer tobak för att kontrollera att tobakslagens bestämmelser följs.  

Vid tillsyn ger vi dig som företagare råd och information om de regler som gäller vid tobaksförsäljning. En av tobakslagens viktigaste uppgifter är att förhindra försäljningen av tobak till underåriga och vid tillsynen kontrolleras därför ditt egenkontrollprogram och rutiner för ålderskontroll.

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift av dig som säljer tobaksvaror. Avgiftens storlek beslutas av kommunfullmäktige varje år.

Mer information om hur tillsyn går till

Ladda ner våra rutiner för tillsyn om du vill läsa mer om anmälningsplikten, hur tillsyn går till och vad som kontrolleras vid ett besök.

Om bestämmelserna inte följs

Kommunen kan förbjuda dig att sälja tobaksvaror om du överträder bestämmelserna i tobakslagen allvarligt eller flera gånger. Förbudet gäller då i högst sex månader. Kommunen kan också ge dig en varning.

Publicerad av: Marks kommun