Tillsynsavgift

Senast uppdaterad den 26 juni 2018

Kommunen utför tillsyn av de verksamheter som säljer folköl och tobak i enlighet med alkohol- och tobakslagen. Här hittar du mer om avgifterna som tas ut för detta under 2018.

Det finns många regler för försäljning av tobak samt vid försäljning eller servering av folköl. Det viktigt att tänka på att det är du som företagare som själv ansvarar för att lagar och regler följs.

Tillsyn och avgifter

Vi på kommunen kontrollerar bland annat att du inte säljer till minderåriga, att tobaken som säljs har rätt varningstext och att du har ett egenkontrollsprogram. För det här arbetet betalar du en årsavgift:

  • Folköl*: 2 100 kr
  • Tobak*: 2 100 kr
  • Folköl och tobak*: 2 800 kr

* Du betalar en halv avgift det år din anmälan inkommit till kommunen efter den 1 juli. Priserna är exklusive moms. 

Läs mer om tillsynsavgifter enligt alkohol- och tobakslagen

Längst ner på sidan kan du ladda ner en pdf-fil med samtliga taxor och avgifter i Marks kommun. I den kan du läsa mer om tillsynsavgifterna. 

Kontakta oss

Har du frågor om avgifterna eller om vad som gäller vid försäljning av tobak och alkohol? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Publicerad av: Marks kommun