Serveringstillstånd för alkoholdrycker

Senast uppdaterad den 23 september 2020

När du serverar alkoholhaltiga drycker mot betalning gäller bestämmelserna i alkohollagen och du behöver ett serveringstillstånd för att bedriva din verksamhet.

För att få servera starköl, vin eller sprit behöver du tillstånd enligt alkohollagen. Kravet gäller oavsett om det är ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert, eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd för din restaurang. Det finns olika typer av serveringstillstånd beroende på sammanhang. Ansök om det som passar din verksamhet. 

Några exempel på serveringstillstånd som finns är:

  • Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten
  • Stadigvarande tillstånd för servering till slutet sällskap
  • Tillfälligt tillstånd att servera till allmänheten
  • Tillfälligt tillstånd att servera till slutet sällskap

För ansökningsblanketter och mer information om serveringstillstånd hänvisar vi till Borås stads tillståndsenhet. På deras hemsida finns aktuella blanketter och kontaktuppgifter. I Marks kommun är det socialnämnden som beslutar om serveringstillstånd.

Ansökan handläggs av Borås stads alkoholhandläggare:

Borås stad
Tillståndsenheten
501 80 Borås

När du ansöker om serveringstillstånd vid enstaka tillfälle för slutet sällskap skickas ansökan till:

Marks kommun
Socialnämnden
511 80 Kinna 

Tillsyn

Kommunen genomför tillsyn för att kontrollera att bestämmelser i alkohollagen och tobakslagen följs. Ladda ner våra riktlinjer och rutin för tillsyn om du vill läsa mer om hur en tillsyn går till och vad som kontrolleras vid ett besök.

Publicerad av: Marks kommun