Ansökningsavgifter för serveringstillstånd

Senast uppdaterad den 12 januari 2021

För att få servera alkohol behöver du ett serveringstillstånd. Här finner du en sammanställning över de rättigheter som finns och vad de kostar under 2021.

Glöm inte att du som krögare även ansvarar för att anmäla eventuella förändringar i din verksamhet till oss på socialförvaltningen. 

Ansökningsavgifter för alkoholservering

I enlighet med alkohollagen är rättigheten att servera alkohol belagd med en avgift. Här finner du de serveringstillstånd som är möjliga att ansöka om. Glöm inte att du med ett permanent tillstånd även får betala en tillsynsavgift.

Tillsynsavgifter enligt alkohol- och tobakslagen

  • Stadigvarande tillstånd för servering, catering eller provsmakning: 12 700 kr
  • Ändringar i serveringstillstånd: 5 300 kr
  • Tillfälligt tillstånd för servering eller provsmakning till allmänheten: 6 900 kr
  • Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap: 1 300 kr
  • Kunskapsprov per person och tillfälle: 1 600 kr
  • Förseningsavgift, restaurangrapport med mera: 5 300 kr
  • Ny ansökan efter avslag på grund av ej godkänt kunskapsprov av stadigvarande tillstånd för servering, catering eller provsmakning. Avgift för kunskapsprov tillkommer: 1 600 kr
  • Tillfällig ändring av serveringstillstånd: 1 300 kr
  • Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten i obetydlig omfattning: 1 900 kr
  • Anmälan av lokal för catering i slutet sällskap: 500 kr

Ansökan och ändringar

Ansökan eller ändring gör du via miljöenheten. Har du frågor om de olika rättigheterna, vad de kostar eller om hur du ansöker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Se kontaktuppgifter nedan.

Publicerad av: Marks kommun