Tillsynsavgift

Senast uppdaterad den 8 januari 2019

Med ett permanent serveringstillstånd för alkohol kommer en årsavgift som täcker arbetet för tillsyn och granskning av din verksamhet. Här hittar du kostnaden för detta under 2019.

Du som serverar alkoholdrycker året runt behöver betala en tillsynsavgift. Avgiften består av två delar, en fast avgift samt en avgift som baseras på omsättningen i ditt senaste bokslut. Alla avgifter är angivna exklusive moms. 

Fast avgift för permanenta serveringstillstånd

  • Servering till allmänheten:  3 200 kr/år
  • Servering i slutet sällskap: 3 200 kr/år

Rörlig avgift för servering till allmänheten

Årlig omsättning
på försäljning av
alkoholdrycker
Årsavgift
0 - 250 000 2 900 kr
250 001 - 500 000 4 300 kr
500 001 - 1 000 000 5 700 kr
1 000 001 - 2 000 000 7 900 kr
2 000 001 - 4 000 000 9 300 kr
4 000 001 - 6 000 000 10 700 kr
6 000 001 - 8 000 000 12 100 kr
8 001 000 - 12 000 000 15 700 kr
12 000 001 - 16 000 000 19 000 kr
16 000 001 - 21 500 kr

 

Läs mer om tillsynsavgifter enligt alkohollagen

Längst ner på sidan kan du ladda ner en pdf-fil med samtliga taxor och avgifter i Marks kommun. I den kan du läsa mer om tillsynsavgifterna.  

Kontakta oss

Bestämmelserna för hur alkoholservering får drivas finns reglerade i alkohollagen. Vill du ha mer information om tillsynsavgiften eller om alkoholservering får du gärna kontakta oss. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Publicerad av: Marks kommun