Tillfälliga regler Covid-19

Senast uppdaterad den 5 februari 2021

Förbudet att servera alkohol efter klockan 20 förlängs.

Från och med den 24 december har det varit förbjudet att servera spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat efter klockan 20.00. Då det skärpta förbudet infördes sattes ett slutdatum den 15 januari 2021. Den 4 februari meddelade regeringen att förbudet förlängs till och med den 28 februari 2021. 

Därefter ska beslut mot förbud av servering av alkohol åter gälla efter klockan 22.00. Bakgrunden till beslutet är den fortsatt höga nivån av smittspridning av det coronavirus som orsakar sjukdomen covid-19. Att vistas på krogar, barer och restauranger kan vara förknippat med ökad risk för smittspridning. Regeringen har meddelat att beslutet kan komma att förlängas ytterligare om situationen kräver det. Du som tillståndshavare behöver hålla dig uppdaterad på vad som gäller. 

  • Maxantal per sällskap är fyra personer.
  • Alkoholservering förbjuds från och med klockan 20.00. Lokalen ska vara utrymd klockan 20.30.
  • Den som inte följer förbudet kan meddelas åtgärd enligt alkohollagen; erinran, varning eller återkallelse av serveringstillstånd.
  • Möjlighet till återöppning kan ske tidigast klockan 21.30. Vid återöppning är det enbart tillåtet att servera mat, lättdryck och folköl (max 3,5%). Om en verksamhet önskar att återöppna senare på kvällen ska en anmälan om detta skickas till Miljöenheten via mejladress mhn@mark.se. Tänk även på att meddela kommunen om övriga ändringar avseende verksamhetens öppettider.
  • Det är tillåtet för gäster att hämta förbeställd Take-away-mat under den stängda timmen (20.30-21-30), detta gäller under förutsättning att upphämtning kan ske utomhus.
  • Förbudet gäller inte servering på särskilda boenden, där rätt till servering enligt alkohollagen finns, rumsservering på hotell eller servering från minibar på hotellrum.

Publicerad av: Marks kommun