Hygienlokaler och offentliga lokaler

Senast uppdaterad den 12 april 2021

En offentlig lokal är en lokal som allmänheten har tillträde till, exempelvis skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem och idrottsanläggningar. Med hygienlokal menas en lokal avsedd för någon typ av hygienisk behandling, till exempel tatuering, akupunktur, piercing, massage eller frisör. Vissa typer av offentliga lokaler och hygienlokaler är anmälningspliktiga och ska anmäla sin verksamhet till kommunen i god tid innan verksamheten startar.

Anmälningspliktiga lokaler/verksamheter

Exempel på lokaler och verksamheter som du måste anmäla till miljönämnden innan du startar är:

  • skola, förskola, fritidshem eller liknande
  • badanläggning, t.ex. bassäng, bubbelpool eller badtunna (som inte är för privat bruk)
  • tatuering, akupunktur, piercing, fotvård eller annat som omfattar stickande/skärande verksamhet (till exempel via användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg)
  • solarium

Dessa verksamheter ska anmälas till miljöenheten senast sex veckor innan verksamheten får starta. Anmälan skall vara skriftlig och ska lämnas in tillsammans med en ritning som visar hur lokalen ska inredas och utrustas.

En väl inredd lokal, god hygien, en fungerande egenkontroll samt goda kunskaper hos den som bedriver verksamheten är viktigt för att förhindra spridning av smitta.

Anmälan bör även göras vid överlåtelse, upphörande eller ändring av verksamheten.

I menyn till vänster kan du läsa mer om vad som gäller för dessa verksamheter samt vad som ingår i hälsoskyddstillsynen.

Icke anmälningspliktiga verksamheter:

Miljöenheten bedriver hälsoskyddstillsyn även vid hygienlokaler och offentliga lokaler som inte är anmälningspliktiga. Därför är det bra om du upplyser miljöenheten även om icke anmälningspliktig verksamhet. På så vis får miljöenheten kunskap om vilka nya verksamheter som öppnas och kan då också lämna de råd och anvisningar som behövs. Exempel på verksamheter du gärna får upplysa om:

  • hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten erbjuds tillfällig bostad, idrottsanläggningar och campinganläggningar,
  • hygienisk verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta (till exempel frisörer, massörer och sjukgymnaster)
  • lokaler för vård och annat omhändertagande, till exempel sjukhem, ålderdomshem, häkten.

Det kostar inget att upplysa om dessa verksamheter. 

Vill du veta mer?

Om du inte är säker på vad som gäller för just din verksamhet kan du vända dig till miljöenheten.

Publicerad av: Marks kommun