Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Skolverksamhet

Senast uppdaterad den 12 april 2021

Skolverksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken är bland annat, förskolor, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter

Anmälningsplikt enligt miljöbalken gör också att Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll gäller.

Du som driver verksamheten har ansvaret för att se till att lagstiftningen och myndighetens krav följs genom egenkontroll. Det kan till exempel förekomma bullerproblem, ventilationsproblem, fuktskador och allergirisker, vilka kan ge framtida hälsoproblem. I många fall kan dessa vara kopplade till bristfälliga lokaler eller bristande egenkontroll. Problem kan även gälla mag- och hudsjukdomar och andra typer av nedsättning av hälsan, vilket i många fall kan gå över när exponeringen upphör. Bullerstörningar som påverkar sömn och inlärning är ytterligare problem.

En egenkontrollpärm är ett sätt att samla all dokumentation, samtidigt som det är lätt att hitta och lätt att se om något behöver uppdateras. 

Publicerad av: Marks kommun