Skolverksamhet

Senast uppdaterad den 3 oktober 2023

Skolverksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken är bland annat, förskolor, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, anpassad skola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter

Anmälningsplikt enligt miljöbalken gör också att Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll gäller.

Du som driver verksamheten har ansvaret för att se till att lagstiftningen och myndighetens krav följs genom egenkontroll. Det kan till exempel förekomma bullerproblem, ventilationsproblem, fuktskador och allergirisker, vilka kan ge framtida hälsoproblem. I många fall kan dessa vara kopplade till bristfälliga lokaler eller bristande egenkontroll. Problem kan även gälla mag- och hudsjukdomar och andra typer av nedsättning av hälsan, vilket i många fall kan gå över när exponeringen upphör. Bullerstörningar som påverkar sömn och inlärning är ytterligare problem.

En egenkontrollpärm är ett sätt att samla all dokumentation, samtidigt som det är lätt att hitta och lätt att se om något behöver uppdateras. 

Publicerad av: Marks kommun