Egenkontroll

Senast uppdaterad den 20 januari 2016

Egenkontrollen är till för att du som verksamhetsutövare ska förebygga och motverka skada på omgivningen.

En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är också ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Publicerad av: Marks kommun