Verksamheter med hygieniska behandlingar

Senast uppdaterad den 7 april 2021

Anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk behandling gäller för verksamhet som är skärande/stickande och innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Exempel på anmälningspliktig hygienisk behandling är tatuering, medicinsk fotvård och piercing. Hud och slemhinnor punkteras vid tatuering och piercing. Huden är kroppens eget skydd mot att smitta ska komma in i kroppen. Det är därmed viktigt med god handhygien, städning, desinficering och sterilisering av arbetsverktyg. Läs mer i "Yrkesmässig hygienisk verksamhet – Piercing, tatuering, fotvård, massage med mera." Se länk nedan.

Publicerad av: Marks kommun