Tillsyn hälsoskyddsobjekt

Senast uppdaterad den 23 maj 2018

Sedan 2011 inkluderas hälsoskyddsobjekt i den riskbaserade tillsynen. Anmälningspliktiga verksamheter inom hälsoskyddsområdet får en årlig avgift och tillsyn av kommunens miljökontor.

I den årliga avgiften ingår bland annat tillsyn av verksamheten, resor, inläsning och förberedelser, samt uppföljning och expediering.

Bedömningskriterier

Alla verksamheter placeras i en avgiftsklass. Vilken avgiftsklass din verksamhet hamnar i beror bland annat på typ av verksamhet, hur stor den är och var den är belägen. En riskbedömning, och de verksamheter som innebär större risker får en ökad tillsynstid och därmed en högre tillsynsavgift.

Egenkontroll

De anmälningspliktiga verksamheterna omfattas av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Detta innebär att det ställs krav på utformning och dokumentation av egenkontrollen.

Egenkontrollens syfte är att man ska planera och underhålla miljö- och hälsoskyddsarbetet i verksamheten, men även att verksamheten följer miljöbalken och myndigheternas krav. 

Har du frågor? 

Om du har frågor om tillsynen kan du kontakta en miljöinspektör på miljöenheten

Publicerad av: Marks kommun