Tillsyn livsmedel

Senast uppdaterad den 23 maj 2018

Kontroller av de livsmedelsverksamheter som finns i kommunen görs regelbundet av Bygg- och miljökontoret och är både riskbaserade och behovsanpassade.

De flesta av våra kontrollerna är oanmälda, men det förekommer också föranmälda kontroller.

Kontroll enligt EU-lagstiftningen

EU-lagstiftningen delar upp kontrollerna i tre metoder; revision, inspektion och provtagning. En revision på verksamheten kommer att vara föranmäld så att man i lugn och ro tillsammans med verksamhetsansvarig kan gå igenom egenkontrollen och journalerna för detta. För de företag som har en HACCP-plan görs en genomgång av denna. En inspektion görs oanmäld och där tittar man på hur verksamheten följer livsmedelslagens krav.

Det här tittar våra inspektörer på 

  • vilka rutiner som finns 
  • lokalens utformning, material och slitage
  • hur livsmedel förvaras, nedkyls, varmhålls och bereds/tillagas
  • rengöring av inredning, arbetsytor och utrustning
  • var städutrustning förvaras och var omklädning sker
  • om tvål och engångshanddukar finns

Efter inspektionen skrivs det en rapport som skickas till verksamhetsutövaren. Om det framkommer vid inspektionen att verksamheten inte följer de krav som finns i EU-förordningarna eller livsmedelslagen så kommer sanktioner, till exempel föreläggande eller förbud, att riktas mot verksamheten.

Har du frågor? 

Om du har frågor om tillsynen kan du kontakta en miljöinspektör på miljöenheten.

Publicerad av: Marks kommun