Anläggandet av hastighetsdämpande åtgärd i Nydal

Senast uppdaterad den 2 november 2021

Marks kommun planerar att anlägga en hastighetsdämpande åtgärd (timglas) i Nydal på Fritslavägen.

Arbetet beräknas starta i början av november och ska vara helt klart innan nyår.

Publicerad av: Marks kommun