Arbete med ledningsnätet i Öxabäck

Senast uppdaterad den 27 september 2023

Den 2–13 oktober arbetar vi med att undersöka vatten- och avloppsledningar i Öxabäck. Detta för att rusta upp ledningsnätet.

Kommunens personal och vår entreprenör Skanska kommer att röra sig i området för att bland annat undersöka, mäta och fotografera ledningasnätet samt öppna brunnar. All personal som rör sig i området bär arbetskläder där det tydligt framgår vilket företag eller vilken organsation de arbetar för.

Publicerad av: Marks kommun