Arbeten på bro Mor Kerstins väg

Senast uppdaterad den 12 april 2022

Arbetena med renovering av bron över Viskan på Mor Kerstins väg börjar att nå sitt slut.

Eftersom det är mycket trafik under dagtid kommer en del av arbetena i slutfasen att göras på kvällen/natten den 19-20 april. 

Av den anledningen kommer bron att vara avstängd kl 21.00-05.00 vardera dagen. Alternativ väg kommer att skyltas. 

Vid frågor, kontakta projektledaren

Publicerad av: Marks kommun