Arbeten på vattenledningar i Hajom

Senast uppdaterad den 6 april 2022

Torsdagen 7 april kommer arbeten att ske på vattenledningsnätet i Hajom.

Inga kunder beräknas bli utan vatten, men störningar som missfärgat vatten eller luft kan eventuellt uppstå. Spola i så fall i kranen tills vattnet är klart igen.

Publicerad av: Marks kommun