Avstängd bro Källäng, Kinna

Senast uppdaterad den 20 oktober 2022

Vägarbeten vid Källäng Gullbergsvägen med start 24 oktober 2022.

Information avseende vägarbete med avstängd bro, Källäng, Gullbergsvägen, Marks Kommun.

Under perioden 2022-10-24 (vecka 43) - 2022-11-18 (vecka 46) kommer bron över Viskan vid Källäng, Gullbergsvägen, vara avstängd på grund av brounderhåll. Det kommer inte att vara möjligt att passera med gång- och cykeltrafik under underhållsarbetet.

Arbetet omfattar tätskikts- och brunnsutbyte, betonglagningar och räckesåtgärder.

Publicerad av: Marks kommun