Brorenovering av vägbron över Viskan på Mor Kerstins väg i Kinna

Senast uppdaterad den 24 januari 2022

Marks kommun har cirka 30-talet broar som används dagligen av kommuninvånare och andra brukare. Många av dem har ett behov av renovering.

Just nu planeras brorenovering av vägbron över Viskan på Mor Kerstins väg i Kinna. Bron kommer att genomgå en noggrann behandling där man bland annat ser över grundläggning, betong, tätskikt och asfaltering samt avvattning.

Arbetet kommer att påbörjas i mitten på februari om vädret tillåter och kommer att pågå i cirka tre månader. Bron kommer att färdigställas sommaren 2022.

När vi arbetar på eller vid väg ställer vi höga krav på arbetsmiljön och trafiksäkerheten. Ett körfält kommer vara öppet under arbetstiden och innebär lite längre restid än vanligt. Gång och cykeltrafikanter kommer ledas över vägen vid temporära övergångsställen.

Ha överseende med detta och visa hänsyn till de som arbetar, fotgängare och cyklister.

Detta är ett av flera arbeten för att öka trivsel, tillgänglighet och trygghet kring våra broar.

Tack för visad hänsyn och tålamod!

Publicerad av: Marks kommun