Brorenovering i Öxabäck

Senast uppdaterad den 9 juni 2023

På måndag den 12 juni påbörjar vi renoveringen av gång- och cykelvägsbron på Hallabrovägen. Arbetet innebär vissa störningar för dig som använder bron.

Gång- och cykelvägsbron på Hallabrovägen ska snyggas till och rustas upp för att bevara bron. Vi reparerar och förstärker yt- och tätskikt samt byter ut staketet till ett smidesstaket. För dig som använder bron innebär det vissa störningar under en kortare period och om du kan, välj gärna en annan väg.

Arbetet är en del i renoveringsprojektet för alla broar där kommunen har skötselansvar.

Publicerad av: Marks kommun