Fler tåg och vid andra tider än vanligt i sommar

Bild på ett tåg.

Senast uppdaterad den 9 juni 2023

Vecka 24-33 kommer fler tåg gå genom Marks kommun, och vid andra tider på dygnet, än vanligt. Det beror på att banarbeten genomförs på andra ställen i landet och där viss trafik leds om via järnvägen som går genom kommunen.

Det man ska vara beredd på, om man till exempel bor i närheten av järnvägen eller ofta korsar den, är därmed att bommarna kommer att vara nere oftare och att man kan höra tåg när man inte brukar.

Viktigt med underhåll på järnvägen

I sommar kommer tåg ledas om genom er kommun på grund av arbeten på järnvägen i centrala Göteborg. På sommaren när det är färre personer som reser med tåg passar Trafikverket på att göra viktiga och helt nödvändiga arbeten på järnvägen. Det krävs en långsiktig och förberedande planering eftersom järnvägen är ett system. När vi stänger av för arbeten på ett ställe kan det ge stora effekter och konsekvenser på andra håll i landet.

När vi stänger av på vissa sträckor behöver vi leda om trafiken på andra sträckor. De som bor längs dessa sträckor kan därför märka att det går fler tåg än vanligt och på andra tider än vanligtvis. Det kan också märkas genom att järnvägsbommar är nedfällda vid plankorsningar andra och ibland längre tider an vanligt.

Omledning via VIskadalsbanan

Under vecka 24 görs en kraftsamling för att rusta upp och modernisera södra stambanan. Då kommer tåg att ledas om på Viskadalsbanan genom Borås, Mark och Varberg. Mellan vecka 25 och 33 utförs arbeten på järnvägen i centrala Göteborg. Då kommer tåg att ledas om till Älvsborgsbanan genom Herrljunga och Borås samt Viskadalsbanan genom Borås, Mark och Varberg. Detta på grund av att delar av både Västkustbanan och Kust till kustbanan ut från Göteborg kommer vara avstängda.

Läs mer om upprustningen på södra stambanan: En kraftsamling som tar järnvägen framåt - www.trafikverket.se

 

Publicerad av: Marks kommun