Försenad slamtömning

Senast uppdaterad den 2 augusti 2021

Kommunens entreprenör LBC är ca en vecka försenade i sin slamtömning. För mer information eller vid behov av akut tömning ring LBC 0320 141 05.

Vi hoppas på överseende med de problem detta orsakar.

Publicerad av: Marks kommun