Förseningar i sophämtningen på grund av kyla

Senast uppdaterad den 8 januari 2024

Just nu är det förseningar i sophämtningen på grund av kyla och problem med flera sopbilar. Entreprenören LBC jobbar på för att komma i kapp.

Om du inte har fått tömt ditt kärl, låt det stå kvar på tömningsplatsen tills det blir tömt.Underlätta för chaufförerna genom att ställa kärlet vänd med draghandtaget utåt. Om det behövs, skotta både vägar och runt kärlen och sanda/salta ordentligt vid risk för halka.

Vi hoppas på överseende med de problem detta orsakar.

Publicerad av: Marks kommun