Försening av soptömning

Senast uppdaterad den 25 februari 2022

Vissa förseningar av soptömning kan förekomma, bland annat i Rydal.

Om du inte har fått tömt ditt kärl, låt det stå kvar på tömningsplatsen tills det blir tömt.

Vi hoppas på överseende med de problem detta orsakar.

Publicerad av: Marks kommun