Försening av soptömning

Senast uppdaterad den 23 november 2022

På grund av att det råder halka i delar av Marks kommun är det vissa förseningar med sophämtningen.

Om du inte har fått tömt ditt kärl, låt det stå kvar på tömningsplatsen tills det blir tömt. Vi hoppas på överseende med de problem detta orsakar.

Publicerad av: Marks kommun