Försening av soptömning

Senast uppdaterad den 7 december 2022

Vissa förseningar av soptömning kan förekomma.

Om du inte har fått tömt ditt kärl, låt det stå kvar på tömningsplatsen tills det blir tömt. Vi hoppas på överseende med de problem detta orsakar.

Publicerad av: Marks kommun