Förseningar av sophämtningen

Senast uppdaterad den 12 januari 2022

På grund av att det råder halka i delar av Marks kommun är det nu vissa förseningar av sophämtningen.

Om du inte har fått tömt ditt kärl, låt det stå kvar på tömningsplatsen tills det blir tömt.
Vi hoppas på överseende med de problem detta orsakar.

Publicerad av: Marks kommun